Bu video-senaryolar, zihinsel engelli bireylerin yeni beceriler kazanmalarını desteklemek için, görsel ipuçlarından faydalanan video-model olma metodu ilkelerine göre hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.