“My Work is My Future-İşim Geleceğimdir ” adlı proje zihinsel engelli bireylerin okul yaşamından iş yaşamına geçişlerini kolaylaştıracak temel yaşam becerileri ve mesleki eğitim becerilerini artırmayı hedeflemektedir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler iş yaşamına geçiş sürecinde negatif ayrımcılık tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta, emek piyasasına girmede çok sınırlı oranda şans bulmaktadır. Avrupa Ajansı’nın 2012 tarihli Özel Eğitimin geliştirilmesi üzerine Özel İhtiyaçlar Eğitiminde Mesleki Öğretim ve Eğitim Politikası ve Uygulamalar alanında yapmış olduğu  çalışmaya göre: “Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, emek piyasasına katılım konusunda genellikle ötekileştirilme ve sosyal dışlanma riski olan kategoride yer almaktadır. ” Bu nedenle; temel yaşam becerileri ve mesleki beceriler eğitiminin yüksek bir standartta ve bireylerin ihtiyaçları göz önüne alınarak uygulanması ve özellikle engelli bireyleri kapsayan özel grupların entegrasyonuna özen gösterilmesi büyük bir öneme sahiptir. 5 Avrupa Birliği üyesi ülke ve Türkiye’den oluşan ekipte; her ülkede kullanılan en iyi öğretim metot, yaklaşım ve yönteminin paylaşılmasıyla eğitimin kalitesinin arttırılarak zihinsel engelli bireylerin özellikle temel yaşam becerilerini geliştirecek ve okul yaşamından iş yaşamına geçişlerini kolaylaştıracak becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu proje aracılığıyla katılımcı ülkelerden yaklaşık  900 öğrenci ve 300 çalışan verilen eğitimden doğrudan faydalanma şansı bulurken, farklı kurumlardan özel ihtiyaçlar eğitimi alanında çalışan pek çok personel, öğrenci ve engelli bireylerin aileleri ise proje websitesi aracılığıyla yeni bir bakış açısına ulaşabilecekler. Bu ortak proje; gelecekteki iş hayatına hazırlığın  ancak çocuklukta alınacak iyi  bir öz- bakım becerileri desteğiyle başlayacağı gerçeğinden yola çıkarak, takip eden yıllarda  ilk ve ortaöğretimde işe yönelik olumlu tutum ve davranış geliştirip mesleki eğitim çalışmalarıyla bunun sürdürülmesi ve nihayetinde başarılı bir işe yerleşmeyle sonuçlanması için dijital teknolojilerin kullanımı, veri bankası araçları ve açık eğitsel kaynaklar (AEK) websitesi yardımıyla çocukların, zihinsel engelli  öğrenciler ve yetişkinlerin temel yaşam becerileri ve mesleki becerilerini geliştirmelerine destek olacaktır.

Projenin hedefleri:

  1. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’den özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, özellikle zihinsel engelli öğrencilere, ilk – orta  öğretim  ve mesleki eğitim  alanlarında eğitim  veren okullar arasında güçlü bir ortaklık kurmak, özellikle daha kaliteli bir eğitime odaklanıp  öğrencilerin becerilerini artırarak iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak için temel yaşam becerileri ve mesleki eğitim becerileri eğitimlerindeki en iyi uygulama, metot, yaklaşım ve çalışma programlarını paylaşmak
  2. Projede yer alan her ülkenin özel ihtiyaçlar eğitiminin  öz bakım ve mesleki beceriler eğitimleriyle ilgili müfredatlarını karşılaştırmak, paylaşmak, analizini yapmak ve edinilen deneyimleri yerel otoriteler, işverenler, firmalar ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşarak  öğrencilerin iş hayatına geçişlerini desteklemek
  3. Teknoloji temelli eğitim ve öğretimi güçlendirmek
  4. Bilgisayar, tablet, akıllı tahta, alternatif geliştirici iletişim, TEACCH yaklaşımı, görselleştirme ve yapılandırmacılık, video-model olma gibi farklı araçlar ve kaynaklardan oluşan -özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar, öğrenciler ve yetişkinlerin gelişimi için açık eğitsel kaynaklar websitesi (AEK)- bir veri bankası yaratmak
  5. Gelecekteki iş hayatına odaklı ortak bir metodoloji geliştirmek için hazırlık öz-bakım becerileri ile erken yaşlarda başlar, devam eden ilk ve ortaöğretim yıllarında işe karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirmeyle devam edip öğrencilerin yetenek ve becerilerine göre devam eden mesleki eğitimden sonra nihayetinde başarılı bir istihdamla son bulur.