Tieto procesuálne schémy  sú úrčené pre ľudí s autizmom a/alebo mentálnym postihnutím ako vizuálna podpora pri nácviku jednotlivých krokov určitej zručnosti na fotografickej úrovni. Viac informácii nájdete tu.