„Moja práca je moja budúcnosť“ je otvoreným edukačným portálom, ktorý prináša námety, príklady dobrej praxe a metodiky, ktoré pomáhajú rozvíjať pred-profesijné a profesijné zručnosti detí i dospelých s mentálnym postihnutím. Na stránke nájdete voľne stiahnuteľné inštruktážne videá a procesuálne schémy vytvorené profesionálmi zo špeciálnych základných a stredných škôl zo šiestich krajín.