Scopul proiectului “My work is my future” este de a îmbunătăţi educaţia pre-vocaţională şi vocaţională a elevilor cu dizabilităţi mentale în scopul facilitării tranziţiei lor spre piaţa muncii. Categoria elevilor cu cerinţe educative speciale  este în permanenţă ameninţată de pericolul segregării, şansele lor de inserţie pe piaţa muncii fiind extrem de limitate. Conform studiului întreprins de Agenţia Europeană pentru Dezvoltare în Educaţia Specială, numit Educaţie Vocaţională şi Training – Politică şi Practică în domeniul Educaţiei Speciale, procesul de integrare al persoanelor cu cerinţe educative speciale pe piaţa muncii este caracterizat de marginalizare şi excludere socială. Din acest motiv, educaţia pre-vocaţională şi vocaţională trebuie să fie de foarte bună calitate şi adaptată nevoilor individuale ale beneficiarilor. Proiectul de faţă, realizat prin colaborarea a cinci ţări europene şi Turcia  oferă posibilitatea cunoaşterii unor exemple de bună practică, a unor metode, a unor programe de studii şi abordări cu accent pe abilităţi pre-vocaţionale şi vocaţionale. Prin intermediul acestor instrumente se doreşte furnizarea de servicii educaţionale de calitate superioară care să faciliteze formarea şi tranziţia elevilor cu cerinţe educative speciale spre piaţa muncii.  Şcolile implicate în acest proiect oferă servicii educaţionale unui număr de aproximativ 900 de elevi care se bucură de sprijinul şi îndrumarea a 300 de profesionişti în educaţie specială.  Ambele categorii reprezintă beneficiarii direcţi ai proiectului “My work is my future”, pe lângă aceştia numărându-se şi profesionişti  din alte instituţii, elevi ai altor şcoli, părinți. Prin colaborarea celor şase ţări implicate şi cu ajutorul tehnologiilor digitale se doreşte crearea unei bănci deschise de resurse şi instrumente educaţionale sub forma unui website. Acesta va sprijini educarea abilităţilor pre-vocaţionale şi vocaţionale ale copiilor, elevilor şi adulţilor cu dizabilităţi mentale. Totodată, se subliniază importanţa intervenţiei timpurii (începând cu şcoala primară şi terminând cu locul de muncă) sub forma educării abilităţilor de îngrijire personală şi a construirii unei atitudini pozitive vizavi de procesul muncii.

Obiectivele proiectului:

  1. Să pună bazele unui parteneriat durabil între şcolile din UE şi Turcia, şcoli care furnizează educaţie primară, secundară şi vocaţională elevilor cu dizabilităţi mentale. Să împărtăşească exemple de bună practică, metode, programe educaţionale şi abordări cu accent pe abilităţi pre-vocaţionale şi vocaţionale. Educaţia primită să fie de calitate superioară şi să formeze elevii pentru inserţia ulterioară pe piaţa muncii.
  2. Să împărtăşească, să compare şi să analizeze programa şcolară cu referire la abilităţile pre-vocaţionale şi vocaţionale din învăţământul special din fiecare ţară parteneră. Să împărtăşească experienţa dobândită pe parcursul proiectului în cadrul întâlnirilor cu autorităţi locale, potenţiali angajatori, ONG-uri în scopul facilitării tranziţiei elevilor spre piaţa muncii.
  3. Să utilizeze TIC în procesul de învăţare.
  4. Să creeze o bancă de resurse şi instrumente educaţionale variate în scopul îmbunătăţirii abilităţilor de lucru ale copiilor, elevilor şi adulţilor cu cerinţe educative speciale utilizând noile tehnologii – TIC, tabletă, tabla interactivă, modelare video, TEACCH.
  5. Să dezvolte o metodologie comună de educare axată pe formarea timpurie a abilităţilor necesare desfăşurării activităţilor în câmpul muncii.