Ove slikovne upute (vizualne poredane upute) namijenjene su za osobe s autizmom i / ili s intelektualnim teškoćama kao vizualna pomoć u usvajanju ili usavršavanju određene vještine u koracima pomoću fotografija. Za više informacija kliknite ovdje.