Projekt “My work is my future”, ima za cilj poboljšati radne vještine i vještine potrebne u strukovnom obrazovanju učenika s intelektualnim teškoćama kako bi se olakšao prijelaz iz sustava obrazovanja u svijet rada. Učenici s posebnim obrazovnim potrebama su u opasnosti od segregacije i njihove šanse za uspjeh na tržištu rada su vrlo ograničene.

U studiji Strukovno obrazovanje i osposobljavanje – politika i praksa u području posebnog obrazovanja (Vocational Education and Training – Policy and Practice in the field of Special Needs Education), izdanoj od strane Europske agencije za razvoj posebnog obrazovanja (European Agency for Development in Special Needs Education) u 2012. ističe se da su “osobe s posebnim obrazovnim potrebama, u odnosu na tržište rada, najčešće kategorizirane kao marginalizirane ili u riziku od socijalne isključenosti”. Stoga je važno da period obrazovanja prije, i strukovno obrazovanje budu na visokoj razini i prilagođeni individualnim potrebama učenika te da se posebna pažnja posveti integraciji određenih skupina, uključujući osobe s invaliditetom.

U timu koji se sastoji od 5 europskih zemalja i Turske, izmjenjivat će se primjeri dobre prakse, metode, pristupi i obrazovni programi s posebnim naglaskom na opće radne i strukovne vještine, a sve sa ciljem osiguravanja veće kvalitete obrazovanja, unapređenja kompetencija učenika s posebnim obrazovnim potrebama i olakšavanja njihovog prijelaza u svijet rada.

Škole sudionice projekta ukupno obrazuju gotovo 900 učenika, a zapošljavaju više od 300 stručnjaka koji će imati izravne koristi od rezultata projekta, a tendencija je da i ostali stručnjaci, učenici i članovi njihovih obitelji posredno, putem web stranice, također imaju korist od rezultata.

Partnerske škole kroz projekt će, uz podršku digitalnih tehnologija, stvoriti bazu sredstava i alata – otvoreni obrazovni resurs (OER), mrežnu stranicu za podršku u obrazovanju djece, mladih i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama pri usvajanju općih radnih vještina i vještina u strukovnom obrazovanju. Temelj svega ovog jest činjenica da priprema za buduće zapošljavanje počinje od najranije dobi podupirući vještine samozbrinjavanja, zatim kroz izgradnju pozitivnog stava prema radu tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi, nadalje kroz stručno osposobljavanje i konačno na uspješnom radnom mjestu.

Ciljevi projekta:

  1. Uspostavljanje snažnog partnerstva između škola iz Europske unije i Turske provođenjem osnovnog, srednjeg i strukovnog odgoja i obrazovanja za učenike s posebnim obrazovnim potrebama, posebno s intelektualnim teškoćama. Zatim, razmjena primjera dobre prakse, metoda, pristupa i obrazovnih programa s posebnim naglaskom na opće radne i strukovne vještine kako bi se osigurala veća kvaliteta obrazovanja, unaprijedile kompetencije učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i olakšao njihov prijelaz u svijet rada.
  2. Razmjenjivanje, uspoređivanje i analiziranje nastavnih planova i programa svake zemlje sudionice, s naglaskom na opće radne i strukovne vještine u uvjetima posebnog obrazovanje te dijeljenje tih saznanja s lokalnim vlastima, poduzetnicima, potencijalnim poslodavcima, nevladinim organizacijama, a sve kako bi se pružila što kvalitetnija podrška učenicima u prijelazu u svijet rada.
  3. Unaprjeđenje poučavanja i usavršavanja temeljenog na digitalnim tehnologijama
  4. Izrada baze različitih sredstava i alata – otvoreni obrazovni resurs (OER), mrežne stranice za unaprjeđenje radnih vještina djece, mladih i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, korištenjem novih tehnologija – ICT, tableti, interaktivne ploče, alternativna proširena komunikacija, TEACCH pristup, vizualizacija i strukturalizacija, video modeliranje.
  5. Razvijanje zajedničke metodologije obrazovanja usmjerene na buduće pripreme za zapošljavanje, počevši od rane dobi podupirući vještine samozbrinjavanja, zatim kroz izgradnju pozitivnog stava prema radu tijekom sljedećih godina obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi, nadalje kroz stručno osposobljavanje i na kraju na uspješnom radnom mjestu,  prema sposobnostima svakog pojedinca.